Profil firmy

ÚVOD

Firma ako taká existuje od roku 1991. Majiteľom firmy je Ing. Peter Francisci, SHR ( Samostatne hospodáriaci roľník ). Firma sa zameriava hlavne na poľnohospodársku činnosť, konkrétne na pestovanie husto siatych obilnín a kukurice.

HISTÓRIA
Poľnohospodárstvo v rodine sa už dnes môže považovať za tradíciu. Už v minulosti sa prarodičia venovali roľníckej činnosti a tak sa to dedilo z generácie na generáciu. Až do príchodu komunizmu, keď rodina musela odovzdať majetok. Po nežnej revolúcii v roku 1989 sa Ing. Peter Francisci rozhodol odísť zo zamestnania a venovať sa poľnohospodárstvu. Keďže má skončenú Poľnohospodársku Univerzitu v Nitre a zároveň v reštitúcii bola vrátená pôda, tak nastala vhodná príležitosť na zahájenie poľnohospodárskej činnosti. V roku 1991 bola vybraná živnosť a zahájené podnikanie. Začínalo sa na výmere 40 ha. Postupným rozvojom sa podarilo rozšíriť výmeru na úroveň 280 ha z toho 70 ha je rodinná pôda.
Už dlhšiu dobu sa uvažovalo o pridruženej výrobe z dôvodu rozloženia rizika podnikania. Lenže problém sa nachádzal vtom, akú konkrétnu činnosť rozvinúť. Potom ako začala cena plynu narastať a do popredia sa dostávajú vo väčšej miere úvahy o obnoviteľných zdrojoch energie aj na Slovensku, okruh sa začal zužovať. Po zistení, že v Českej Republike existuje už viacero podnikov, ktoré vyrábajú pelety z rastlinných zvyškov a sú úspešné, bola otázka pridruženej výroby zodpovedaná. Bola to firma Ekover, ktorá nám zaimponovala. Do rúk nám dali zmluvu, po preštudovaní zmluvy a zmluvných podmienok došlo k podpísaniu zmluvy a zahájilo sa zostavovanie linky na peletovanie a zároveň sa prenajali priestory. Zostavenie a dotiahnutie do konečného štádia trvalo približne pol roka, počas ktorého sme si robili zásoby odpadu. Skúšobnú prevádzku sa podarilo spustiť v októbri roku 2006.
Peletovanie sa rozbehlo a technológia funguje bezproblémovo. Spracúvame odpad. Je to odpad z obilnín ako je jačmeň a pšenica a z olejnín, ktoré odoberáme z mlynov a poľnonákupov.  Máme vytvorené podmienky pre skladovanie o kapacite približne 1000 t. Pre zvážanie odpadu využívame traktor, ak sú menšie vzdialenosti a pre vzdialenosti väčšie používame nákladný automobil LIAZ ťahač, ktorý nám slúži aj na odvoz peliet. Vo výrobni máme zamestnaných dvoch ľudí a na LIAZKU máme zvlášť vodiča, ktorý je využitý aj v poľnohospodárskej činnosti.
 
SÚČASTNOSŤ
Výrobňu peliet sme presťahovali do Košút, kde je sídlo firmy. Používame pôvodnú linku, ktorú sme využívali aj v Seredi. Ťahač LIAZ sme vymenili za novší ťahač IVECO rok výroby 2002. Strojovo sme sa vybavili tak, aby sme vedeli spracovávať aj slamu. Pred presťahovaním sme museli vybudovať halu a vysokonapäťové vedenie s trafostanicu.
 
BUDÚCNOSŤ
Do budúcnosti uvažujeme o zvýšení výrobnej kapacity. Dnešná ročná výroba činí okolo 1500 ton za rok. Vyrábame v jednej smene. Možnosť navýšenia kapacity je pridaním granulátora a rozšírení smien. Najradšej by sme sa však časom dopracovali k novej linke od firmy SOMA Lanškroun.

Firma

P5240075 P5240074
 
 
Výrobňa

DSC00306 DSC00307

DSC00310 DSC00312

DSC00315 DSC00316

DSC00319 DSC00321

DSC00322 DSC00323

DSC00325 DSC00326

P5240054