Naše postrehy k Ekoveru a firme Soma

Už ako bolo spomínané v ostatných častiach stránky, EKOVER je družstvo, ktoré má peletovanie chránené priemyselnými právami. Firmy pod týmto družstvom fungujú v licencii. Výhodou prečo vstúpiť do tohto systému je veľmi prosté. V prvom rade tento systém funguje, funguje od roku 2006 a odbyt peliet je zabezpečený. Teda nenastane problém, že čo s vyrobenými peletami. Nehovoriac o tom, že pelety, ktoré sú vyrobené a odvezené sú aj zaplatené. Odbyt je zabezpečovaný v Českej republike. Na Slovensku sa bohužial tento odbyt nepodarilo zrealizovať. Pritom po technickej stránke by to bolo možné, len ... sa musia riešiť dôležitejšie veci na Slovensku a naši politici si musia svoje záujmy hájiť čo tam po ostatných občanoch Slovenskej republiky.


Peletovacích liniek je na truhu viac. Linku, ktorú vlastníme my je linka, zložená zo starých strojov. Je to z toho dôvodu, že v dobe keď sme začínali, ešte družstvo Ekover so spoluprácou SOMA Lanškroun začínalo vyvíjať peletovacie linky. Mali sme následne rozkrokované iné investície, ktoré nám zatiaľ nedovoľujú sa dopracovať k takejto linke. Po šiestich rokoch sú však linky od firmy SOMA na veľmi vysokej úrovni. Portfólio ich výroby si viete pozrieť na stránke http://www.soma-eng.com/.

 

Firma SOMA neustále vyvíja a zdokonaľuje peletovacie linky. Je to na základe praktických skúseností, ktoré majú bohaté, pretože v Českej republike je výrobcov peliet okolo 50. Viete si to overiť na stránke www.ekover.cz kde sú jednotlivý výrobcovia uvedený. Na Slovensku je už taktiež niekoľko výrobcov, ktorý majú linky od firmy SOMA. Takáto linka sa nachádza v Modre vo firme VAPD, v Novom Živote, v Čiernom Brode firma Fyzokol. Každá firma je schopná ročne vyrobiť okolo 2500 ton peliet. Naša výrobná kapacita činí ročne okolo 1500 ton.