Kúrenie rastlinnými peletami a cena

Spaľovanie rastlinných peliet sa odlišuje od spaľovania drevených peliet.  Zásadným rozdielom je popol, ktorý sa pri rastlinných peletách speká. Z toho vyplýva, že kotol musí byť určený na spaľovanie rastlinných peliet, inak povedané, kotol, ktorý vie spáliť obilie vie taktiež s vysokou pravdepodobnosťou spáliť aj rastlinné pelety. Rastlinné pelety sú vyrábané zo slamy, pliev a zvyškov, ktoré ostanú po čistení obilnín a olejnín. Obsah popola majú rastlinné pelety okolo 5 až 10 percent. Čo oproti dreveným peletám je 5 až 10 násobok. Popol je teda nutné vyberať raz za deň alebo každý druhý deň, záleží to od veľkosti popolníka, množstva popola a samozrejme od zimy. Rastlinné pelety sú náročnejšie na spaľovanie, preto musí byť kotol uspôsobený tak aby ich dokázal spáliť. Musí mať ohnisko istým spôsobom rozrušované aby sa doňho dostal vzduch a pelety vedeli dobre prehorieť.
 
Na stránke je zoznam výrobcov kotlov, ktoré sú schopné spáliť rastlinné pelety. Uvedených je viacej typov kotlov. Sú rôznych systémov, ťažko povedať, ktorý z uvedených kotlov je lepší alebo horší. V prvom rade kupujúci si musí uvedomiť čo chce spalovať, koľko má času sa kotlu venovať, koľko finančných prostriedkov má k dispozícii a k akému kurivu sa vie dopracovať. Sú kotle, ktoré sú kombinované a vedia spolu s peletami spalovať aj drevo. Iné zase nemajú vlastný zásobník, ale je možné si dokúpiť zasobník zvlášť ku kotlu alebo si vybudovať väčší zásobník, ktorý si naplníte dvakrát za zimu. Taktiež sú kotle, ktoré majú samozapaľovanie a kotle, ktoré sa dostávajú do útlmu a horia nepretržite. Sú kotle, ktoré je možné doplniť automatikou, sledujú spaliny a automaticky regulujú prísun vzduchu, alebo niektoré je možné vybaviť automatickým odpopoľňovačom.
 

Čo chcem podotknúť, kotle na túhe palivo nie sú pre ľudí lenivých. Je to kotol na túhe palivo, to znamená, že sa časom zanesie a treba ho prečistiť. Je to tak raz za mesiac vo veľkej zime inak mesiac a pól až dva mesiace. Jednotlivé kotle sa odlišujú aj systémom čistenia, niektoré vyčistíte rýchlejšie pri iných je to trošku dlhšie. Čas sa ale u všetkých pohybuje do hodiny.

Prečo sa rozhodnúť pre spaľovanie rastlinných peliet, jednoznačne pre ne hovorí cena. Pri cenovom porovnaní plynu a rastlinných peliet je úspora oproti plynu polovičná. Pri drevených peletách je úspora o čosi menšia, no cenou sa však drevené pelety pomaličky dorovnávajú plynu.
Pri našich rastlinných peletách je cena 86 eur bez dane za tonu. S daňou je cena 103 eur 20 centov za tonu.  Pelety máme balené v 20 kg umelohmotných vreckách. Je možné ich odobrať buď to jednotlivo alebo ich máme na paletách. Netypické palety ( 90x110 cm, 100x130 cm rozmer paliet ) po jednej tone alebo na europalety ( 80 x 120 cm, mame aj europalety alebo len obyčajné s rozmerom euro ) po 500 kg. Rozvoz peliet nezabezpečujeme.