Firma EKOVER - sa zaoberá výrobou a predajom paliva Ekover   "S", "T", "O".

 

Vstupné suroviny paliva sú rastlinné odpady, seno, slama, cielene pestované obilniny a olejniny pre nepotravinárske využitie - celé rastliny slama a zrno.

IM000857 resize  IM000902 resize


Toto palivo sa predáva pod obchodnou značkou EKOVER.

IM000914 resize  IM000858 resize


Palivo sa môže úspešne spaľovať aj v bežných typoch kotlov, poprípade v krbových vložkách. Taktiež sa môže využívať aj v priemyselnej výrobe tepla.

IM000944 resize  IM000520 resize


Originálne palivo je chránene obchodnou značkou EKOVER. Zpôsob výroby, technické riešenie a produkcia sú chránene autorskými a priemyselnými právami.